Om oss

Vår förening verkar i Söderfors, Tierp och Örbyhus. Vi är för närvarande 54 medlemmar men ser gärna att vi blir flera.Föreningen bildades 1917 ,så vi har nyligen firat hundraårsjubileum.

Vi brukar anordna biodlarkurs vartannat år, 2021 blir förhoppningsvis nästa kurs

Sedan 2011 har vi bedrivit snickring i samarbete med Söderfors Hobbyförening med egen lokal i Söderfors, där det finns en stor mängd maskiner för snickring. Där tillverkar vi t.ex bottnar avställningsbänkar,ramar, skattlådor mm.

Intressanta studieresor har vi gjort under årens lopp.

Norge, Danmark, Finland,Estland,Skottland och Polen är länder vi besökt. Senaste resorna var till Åland och Värmland.

Drottningodling brukar vi ha en gång om året, det sker i början av Juni.