Styrelsen

Ordförande

Björn Aronsson 070-577 2164

Kassör

Åsa Hedbom Dahlberg 070-471 3473

Sekreterare

Gunilla Andersen 070-798 6747

Ledamöter

Tord Hedlund 070- 668 2254
Börje Pettersson 073-  689 3999
Inger Nilsson
Östen Dahlberg 070 539 2886 Hemsidesansvarig